Jak interpretować zwrotki email

27-08-2013 , Autor: Nidas
http://www.intere.pl/artykuly/Jak-interpretować-zwrotki-email.html

Undelivered Mail Returned to Sender ...od tego wszystko się zaczyna

Zapewne każdemu z nas niejednokrotnie zdarzyło się otrzymać dziwną wiadomość e-mail zatytułowaną "Undelivered Mail Returned to Sender".

Jest to wiadomość wysłana automatycznie przez serwer pocztowy naszego dostawcy usługi e-mail w przypadku, gdy wysłana przez nas wcześniej wiadomość nie mogła zostać dostarczona do adresata.

Zwrotka taka zazwyczaj zawiera wszystkie informacje potrzebne nam do ustalenia przyczyny niedostarczenia naszego maila.

Mam nadzieję, że artykuł ten wyjaśni mechanizm działania zwrotek e-mail, a tym samym odciąży mnie od codziennych zapytań moich klientów dotyczących owego zagadnienia, które, jak się zaraz okaże nie jest wcale zbytnio skomplikowane.

Co nam będzie potrzebne? 

Znajomość języka angielskiego (lub obsługi Google Translator), szczere chęci oraz odrobina oleju w głowie - nie za dużo aby przypadkiem nie zagłębić się zbytnio w szczegóły :).

Kim jest tajemniczy "Mail Delivery System" ?

Wiadomości o których mowa pochodzą z reguły z adresu e-mail w postaci "MAILER-DAEMON@.........".

"Mailer daemon" to program zarządzający pocztą na serwerze naszego dostawcy e-mail.

Aby pozwolić należycie zrozumieć zagadnienie, jestem zmuszony pokrótce opisać działanie mechanizmu poczty e-mail.

Adres e-mail

Adres e-mail ma postać: konto@jakis.tam.serwer.nadawcy.pl, i co jest bardzo istotne, składa się z dwóch części oddzielonych znakiem @.

Ważne: Znak '@' znajduje się zawsze, w każdym adresie i zawsze jest tylko jeden - załóżmy, że nie ma odstępstw od tej reguły.

Część lokalna, w tym przypadku 'konto' to ciag liter, cyfr i znaków (z pewnymi zastrzeżeniami) znajdujący się przed znakiem @. Załóżmy również, że duże i małe litery nie są rozróżniane, tak więc jan.kowalski@poczta.pl będzie tym samym co Jak.Kowalski@poczta.pl . Na wszelki wypadek radzę jednak nie używać w swoich adresach e-mail dużych liter.

Lokalną część adresu e-mail wybieramy sobie sami z jednym zastrzeżeniem: musi być ona unikalna w obrębie danej domeny (czyli części domenowej adresu e-mail).

Część domenowa to ciagi znaków oddzielone kropkami, znajdujące się po @, identyfikujące "serwer" na którym znajduję się dane konto pocztowe. Tak naprawdę, jedną domenę może obsługiwać wiele serwerów lecz są to już szczegóły techniczne i swobodnie można użyć skrótu myślowego "serwer" (w liczbie pojedynczej).

Na przykład dla adresu konto@jakis.tam.serwer.nadawcy.pl:


Szczególną uwagę należy zwrócić na kropki, które są mało istotne w przypadku części lokalnej adresu e-mail natomiast niezwykle ważną rolę pełnią w części domenowej.

Ważne: kropka nigdy nie znajduje się na początku ani na końcu, czy to części lokalnej, czy domenowej adresu e-mail, zatem nieprawidłowe są adresy 'kowalski@.poczta.pl' czy 'kowalski@poczta.pl.' .

W części loklanej, czyli nazwie konta e-mail, kropka jest traktowana jako zwykły znak. Możemy utworzyć sobie konto pocztowe o nazwie 'jan.kowalski@poczta.pl', 'jan.kowalski.krakow@poczta.pl' czy nawet 'j.a.n.k.o.w.a.l.s.k.i@poczta.pl'.

Ciekawostka: Google w swojej usłudze Gmail, całkowicie ignoruje kropki oraz wielkość liter w części lokalnej adresów e-mail. Tak więć w Gmail-u adresy jan.ko.w.al.s.ki@gmail.com, JANKOWALSKI@gmail.com oraz Jan.Kowalski@gmail.com kierują do jednej i tej samej skrzynki e-mail.
( źródło: https://support.google.com/mail/answer/10313?hl=pl )

Sprawa przedstawia się już zupełnie inaczej w przypadku części domenowej. Tutaj kropka oddziela poszczególne części nazwy domeny, których może być wiele. Serwer może mieć adres 'poczta.pl' ale także 'serwer1.poczta.pl' czy nawet 'serwer1.serwery.podogranizacja.organizacja.pl'. Ostatnie znaki po kropce to tzw. domena najwyższego poziomu, która często jest domeną krajową np. '.pl', '.uk' lub domeną globalną '.com', '.edu' - możliwości jest wiele (pełna lista http://pl.wikipedia.org/wiki/Lista_domen_najwy%C5%BCszego_poziomu).

Jak działa poczta e-mail ?

Poczta e-mail to globalny mechanizm pozwalający na przesyłanie wiadomości pomiędzy adresami e-mail (kontami e-mail), które to znajdują się na rozsianych po całym świecie serwerach pocztowych, należących do różnych dostawców usług poczty elektronicznej.

Serwery te, podczas przesyłania wiadomości korzystają z protokołu SMTP (Simple Mail Transfer Protocol  http://pl.wikipedia.org/wiki/Simple_Mail_Transfer_Protocol ).

 

Droga jaką pokonuje pojedyncza wiadomość e-mail od nadawcy do odbiorcy

 

Poniżej zaprezentuję przykładowy scenariusz wysyłki wiadomości e-mail z adresu nadawca@poczta.pl do odbiorca@mail.com .

W momencie, gdy klikamy 'wyślij wiadomość', program pocztowy w naszym komputerze łączy się z serwerem pocztowym naszego dostawcy usług (poczta.pl) i wysyła do niego wiadomość zawierającą adres docelowy, treść, załączniki itp.

W kolejnym kroku, serwer poczta.pl kontaktuje się z serwerem pocztowym 'mail.com', na którym znajduje się konto pocztowe adresata wiadomości i przesyła naszą przesyłkę do tegoż serwera.

Na tym etapie może zaistnieć sytuacja w której pomyliliśmy się wpisując błędny adres docelowy np. 'odbiorcaaaa@mail.com'. W takim przypadku serwer docelowy (mail.com) nie odnajdzie u siebie konta 'adbiorcaaaa' gdyż takie nie istnieje. mail.com odpowie wtedy serwerowi poczta.pl błędem, co spowoduje, że poczta.pl wyśle do nas zwrotną wiadomość e-mail zatytułowaną "Undelivered Mail Returned to Sender".

Gdy jednak wszystko pójdzie po naszej myśli, poczta.pl otrzyma pozytywną odpowiedź od mail.com i zakończy proces wysyłania wiadomości. Nasza wiadomość znajdzie się na koncie pocztowym odbiorca@mail.com i gdy tylko nasz adresat odbierze swoją pocztę, otrzyma wysłany przez nas e-mail.

Zarówno na serwerze, na którym znajduje się konto pocztowe nadawcy jak również na serwerze adresata, całym powyższym procesem zajmuje się specjalny program - Serwer poczty elektronicznej, (ang.) Mail Transfer Agent (MTA), demon pocztowy.

W powyższym opisie uprościłem nieco cały proces i pominąłem pewne szczegóły aby przedstawić sytuację w możliwie jasny sposób.

Zwrotka

Format zwrotki może mieć różną postać w zależności od rodzaju MTA używanego na serwerze naszego dostawcy.

Przykładowa zwrotka może mieć postać:

This is the mail system at host poczta.pl.

 

I'm sorry to have to inform you that your message could not

be delivered to one or more recipients. It's attached below.

 

For further assistance, please send mail to postmaster.

 

If you do so, please include this problem report. You can

delete your own text from the attached returned message.

 

                   The mail system

 

<test@supermail.com>: User unknown in virtual alias table

W pierwszym zdaniu dowiadujemy się, że mamy do czynienia z MTA działającym na serwerze poczta.pl - w tym przypadku jest to właśnie serwer obsługujący naszą pocztę.

Dalej serwer wyraża ubolewanie z powodu braku możliwości dostarczenia naszej wiadomości i w przypadku dalszych problemów radzi nam skontaktować się z tajemniczym 'postmaster'-em czyli po prostu z biurem obsługi klienta naszego dostawcy poczty e-mail.

Na końcu zwrotki znajduje się najważniejsza dla nas informacja:

<test@supermail.com>: User unknown in virtual alias table

Czyli krótko mówiąc uzytkownik 'test' w domenie supermail.com nie istnieje. Co dalej zrobimy zależy już od nas. Być może pomyliliśmy się w adresie odbiorcy lub adres ten jest już nieaktualny.

 

W kolejnych przykładach pominę szablonowy nagłówek zwrotek i zajmę się analizą istotnych linii.

Przykłady

<ktostam@interia.pl>: host mx.interia.pl[217.74.65.64] said: 550 5.2.1 Mailbox

    not available / Konto niedostepne (in reply to RCPT TO command)

W tym przypadku problem jest podobny. Host (czyli serwer) mx.interia.pl o adresie IP 217.74.65.64, po wysłaniu do niego wiadomości, zwrócił błąd o numerze 550 5.2.1 co w wolnym tłumaczeniu oznacza "Konto niedostepne" - konto e-mail adresata nie istnieje.

<jan.kowalski@poczta.pl>: input/output error

Powyższa linia nie mówi nam zbyt wiele. Lakoniczny input/output error może być jakimkolwiek wewnętrznym błędem na serwerze naszego dostawcy więc konieczny będzie kontakt z BOK (biurem obsługi klienta).

 

Wewnętrzny błąd serwera może również wyglądać na przykład tak:

<jan.kowalski@poczta.pl>: permission denied

<jan.kowalski@super-mail.com>: host mail2.unibail.fr[92.103.198.213]

    said: 550 5.1.1 <jan.kowalski@super-mail.com>: Recipient address

    rejected: User unknown in relay recipient table (in reply to RCPT TO

    command)

Podczas wysyłania maila do jan.kowalski@super-mail.com, host (serwer) mail2.unibail.fr[92.103.198.213] (widocznie akurat taki serwer obsługuje obsługuje pocztę dla domeny super-mail.com) zwrócił błąd 550 5.1.1, którego opis brzmi:

Recipient address rejected: User unknown in relay recipient table

co oznacza, że adres odbiorcy został odrzucony gdyż jest nieznany (nie istnieje).

The following message to <tomasz.kowalski@earth.pl> was undeliverable.

The reason for the problem:

5.1.0 - Unknown address error 554-'Warning, your mail server is on the blacklist, your mail will be reject '

Oznacza to, że adres serwera poczty naszego usługodawcy znajduje się na tzw. 'czarnej liście' - jednej z ogólnodostępnych w interncie list zawierających adresy e-mail lub całe domeny oznaczone jako wysyłające spam. W wielu przypadkach, podczas odbierania każdego maila, serwer pocztowy odbiorcy sprawdza czy adres e-mail lub adres serwera nadawcy nie znajdują się przypadkiem na takiej liście. Pomaga to ograniczyć przychodzący do nas SPAM.

Aby rozwiązać problem, musimy skontaktować się z BOK naszego usługodawcy i powiadomić o tym fakcie, załączając powyższą zwrotkę. Pracownicy BOK wyślą wniosek o usunięcie adresów swoich serwerów z czarnej listy i przywrócenie normalnego fukcjonowania poczty.

 <jan.kowalski@poczta.pl>: maildir delivery failed: Sorry, the user's maildir has

 overdrawn his diskspace quota, please try again later.

Jan Kowalski ma po prostu przepełnioną skrzynkę pocztową. 'diskspace quota'  to ograniczenie pojemności konta użytkownika na serwerze czyli po prostu wielkość (pojemność) skrzynki e-mail.

Odpowiedz w takim przypadku może mieć również postać:

<jan.kowalski@poczta.pl>: permission denied. Command output: E2: Disk quota exceeded

<boznet@comcast.net>:

Connected to 68.87.26.147 but greeting failed.

Remote host said: 554 imta23.westchester.pa.mail.comcast.net comcast

212.85.96.52 Comcast block for spam.  Please see

http://postmaster.comcast.net/smtp-error-codes.php#BL000000

I'm not going to try again; this message has been in the queue too long.

Jeszcze jeden przykład blokady antyspamowej. Podczas próby wysłania naszej wiadomości do serwera odbiorcy, ten odrzucił połączenia zwracając lakoniczny błąd: "block for spam".
Na szczęscie w treści odpowiedzi zamieszczony został link, pod którym sytuacja jest wyjaśniona "ludzkim" językiem. Z serwera poczty naszego usługodawcy w przeszłości wysłano prawdopodobnie SPAM co spowodowało zablokowanie wszystkich, wychodzących z niego maili.

Jedynym rozwiązaniem w takim przypadku jest kontakt z BOK naszego usługodawcy.

Ważne: Każdy serwer usługodawcy e-mail posiada swój adres IP. Niestety taki pojedynczy serwer obsługuje zazwyczaj wielu klientów i różne domeny. Gdy jeden z klientów wyśle SPAM (np. w jego komputerze znajduje sie wirus/trojan, który wysyła SPAM bez świadomości właściciela), adres serwera może dostać się na jedną z wielu dostępnych w Internecie czarnych list. W następstwie tego, niektóre serwery będą blokowały całą pocztę pochodzącą z takiego zablokowanego serwera - również wiadomości pochodzące od innych klientów, pechowo posiadającyh konta e-mail na tymże serwerze.

Słowo na zakończenie

Czasami zdarzają się oczywiście bardziej skomplikowane zwrotki, naszpikowne techniczną terminologią lub dziwnymi znakami. Często również, informacje w zwrotce są zbyt ogólne lub niejasne.

W takich przypadkach należy oczywiście odesłać taką zwrotkę ('forward/prześlij dalej' w programie pocztowym) do swojego informatyka celem dokonania tajemnych rytuałów magicznych i rozwiązania problemu :)

Byłbym całkowicie usatysfakcjonowany gdybyś, drogi Czytelniku, samodzielnie diagnozował zwrotki informujące o przepełnienieu skrzynki oraz nieprawidłowym/nieistniejącym adresie e-mail odbiorcy.

 

Ciekawe linki / źródła